Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) är en politiskt och religiöst obunden
ideell kulturorganisation med målet att synliggöra den romska kulturen och
vår tusenåriga historia för en bred publik.

Språkkurs

Romska Kulturcentret i Malmö har initierat en språkkurs för romska barn och unga. Romani chib är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och i riskzonen för att förminskas i användning eller försvinna helt vilket är verkligheten för romer i flera länder. Målet har varit att ge romska barn och unga att utveckla sin egna varietet och dessutom även lära sig nya varieteter av romani chib. Totalt har fem (5) språkkurser och två (2) språkläger genomförts inom projektet. Deltagarna har genom att medverka i språkkurserna och språklägren förstärkt de befintliga ordförråden av romani chib samt skapat förutsättningar för att lära nya ord på olika varieteter av romani chib som helhet. Projektet är avslutat och genomfördes med stöd av Region Skåne samt Institutet för språk och folkminnen.


Tiffany berättar sagan på romani


Robert berättar sagan på romani
Alycija berättar sagan på romani


Språkläger på Backagården

Romska Romska Kulturcentret i Malmö genomförde ett andra språkläger på Backagården i Höör. En hel dag full med aktiviteter för att öka ungas språkförmågor och ordförråd. Deltagarna fick öva på sina språkförmågor och ordförråd samt tillfördes många nya ord genom filmer, frågesporter, grupparbeten, översättningar av olika texter mm. Fokus har varit på tre utav flera romska erkända varieteter, khelderssh, lovari samt polska roma, varieteter som talas i stora delar av världen.

David serverade såsom tidigare klassisk korv med bröd och hamburgare, denna gång med en touch av balkanromska specialiteter. Självklart fick alla deltagarna en kurs i vad alla föremål heter på romani chib i samband med grillen.

Aktiviteterna varvades med friluftsaktiviteter denna vackra sensommardag.föremål heter på romani chib i samband med grillen.

Språkläger på Backagården

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde ett första språkläger på Backagården i Höör. En hel dag full med aktiviteter för att öka barnens språkförmågor och ordförråd. Filmer, charader, meningsbildande, ord- och språklekar varvades med friluftsaktiviteter med romani chib i allra högsta fokus och som grädde på moset en avslutning med grill där David serverade klassisk korv med bröd och hamburgare. Självklart fick alla barnen en kurs i vad alla föremål heter på romani chib i samband med grillen.

Språkkurs för ungdomar

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde en andra språkkurs för ungdomar. Det romska språkets historia och ursprung från Indien diskuterades och filmklipp från romer som besökt romer i Indien varvades med material från UR och SVT. Kursen öppnade även för dialog om språkets framtid och hinder, språkets uppbyggnad och låneord från olika länder.

Språkkurs för barn

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde en andra språkkurs för barn där syftet har varit att förstärka och utveckla barnens språkförråd. Språkkort, inspelat material med olika metoder för att förstärka romani chib, berättelser och dialog har varit olika verktyg för att nå målen.

Språkkurs

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde en första språkkurs i romani chib för romska ungdomar. Kortfilmer på olika romska varieteter, språkkort och språkets historia och utveckling samt framtid var del av deltagarnas arbetsmaterial. Även minoritetslagen och nationella minoriteters rätt till det egna  modersmålet var del av dagens kurs.

Språkkurs

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde en första språkkurs i romani chib för romska barn. Alycija, Robert och Tiffany ledde barnen genom språkkort, dikter, ordlekar mm för att öka barnens språkförmåga.

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Romska Kulturcentret I Malmö kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö