Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) är en politiskt och religiöst obunden
ideell kulturorganisation med målet att synliggöra den romska kulturen och
vår tusenåriga historia för en bred publik.


Den långa vägen – tillsammans når vi dit

Romska Kulturcentret i Malmö har genom projektet Den långa vägen – tillsammans når vi dit haft ambitionen att skapa förutsättningar för att förebygga missbruk bland romska unga samt unga vuxna. I samverkan med bl.a. Föräldraföreningen Mot Narkotika har en utbildning skapat förutsättningar för ökad kunskap om missbruk och dess konsekvenser för såväl den enskilde missbrukare som för anhöriga samt skapat förutsättningar för att unga och unga vuxna stödjer andra i förebyggande syfte genom samtal och dialog. Utbildningen varvades med föreläsningar, aktiviteter och workshops. Inom projektet var ambitionen att skapa föräldragrupper som skulle verka förebyggande även efter projektets slut men detta har inte kunnat genomföras under projektperioden. Projektet är avslutat och genomfördes i Malmö och med stöd av MUCF och i samverkan med Föräldraföreningen Mot Narkotika.Den långa vägen

Utvärderingsmöte med deltagare för projektet Den långa vägen - tillsammans når vi dit. Deltagarna diskuterade bakgrunden till projektet och dess resultat, erfarenheter och måluppfyllelser.


En heldag med Föräldraföreningen mot Narkotika

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde tillsammans med Föräldraföreningen mot Narkotika en heldag på Gydarps lägergård med deltagare från den drogförebyggande kursen och ledare. Tipsrunda på 3,5 km i skogen med frågor från kursen m.fl. friluftsaktiviteter var olika metoder för att stärka sammanhållningen bland gruppen och reprisera det som inlärts under kurserna under hösten och våren.
Martin Bauhn från Föräldraföreningen mot Narkotika berättar kort om dagen på Gydarps lägergård.

Förebygga drogmissbruk

Romska Kulturcentret i Malmö fortsätter med den i förebyggande syfte utbildningen med målet att öka kunskapen om drogmissbruk. Inom kort genomförs även andra aktiviteter i samverkan med Föräldraföreningen mot Narkotika.


Romska Kulturcentret i Malmö skapar genom projektet förutsättningar för att förebygga missbruk bland romska unga samt unga vuxna. I samverkan med bl.a. Föräldraföreningen Mot Narkotika kommer en utbildning skapa förutsättningar för att unga och unga vuxna stödjer andra i förebyggande syfte genom samtal och dialog. Utbildningen varvas med föreläsningar, aktiviteter och workshops. Inom projektet är ambitionen att skapa föräldragrupper som verkar förebyggande även efter projektets slut. Projektet genomförs i Malmö i samverkan med FMN Malmö, personal från sjuk- och missbruksvård m.fl.

Projektet genomförs med stöd av MUCF och i samverkan med Föräldraföreningen Mot Narkotika.

Faran med tablettmissbruk

Martin från FMN utbildar unga om faran med tablettmissbruk, ansvar som patient, läkarens ansvar, läkemedel och bilkörning mm.


Konsekvenser av drogmissbruk

Martin från Föräldraföreningen mot Narkotika upplyste om konsekvenser av drogmissbruk. Såväl ekonomiska som rättsliga.
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö

Föräldraföreningen mot narkotika

Martin Bauhn från Föräldraföreningen mot narkotika presenterade föreningens arbete och syfte i ett första av flera planerade workshops och aktiviteter i förebyggande syften.
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö


Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Romska Kulturcentret I Malmö kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö