Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) är en politiskt och religiöst obunden
ideell kulturorganisation med målet att synliggöra den romska kulturen och
vår tusenåriga historia för en bred publik.

Romsk vagn - Romano vurdon

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder museer och andra kulturinstitutioner möjligheten att ställa ut landets enda bevarade romska trävagn. Vagnen är byggd i Sverige i början av 1940-talet och har en levnadshistoria framtill 1959 då romerna blev bofasta. Vagnen transporterades därefter till Östtyskland där en ny romsk familj levde i den till östblockets kollaps 1989. Vagnen har restaurerats till sitt ursprungliga skick och till vagnen går det även att boka utställningar, tidstypiska föremål, föreläsningar och andra aktiviteter.


Romsk vagn Romernas historia

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Romska Kulturcentret I Malmö kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö