• Stacks Image 3528
  • Stacks Image 3531
  • Stacks Image 3534

Förintelsens minnesdag 27 januari

Stacks Image 11966
Title
Stacks Image 11967
Title
Stacks Image 11968
Title
Stacks Image 11969
Title
Stacks Image 11970
Title
Romska Kulturcentret i Malmö genomförde idag den 27 januari 2019 en ljusceremoni för att minnas Förintelsens offer på den internationella dagen för Auschwitz befrielse. Ceremonin skedde utanför Stadsbibliotekets entré och i anslutning till Malmö Stads och RIKC minnesstund för förintelsens offer.
Stacks Image 11926
Title
Stacks Image 11927
Title
Stacks Image 11928
Title
Stacks Image 11929
Title
Stacks Image 11930
Title
Stacks Image 11931
Title
Förintelsens årsdag

Romska Kulturcentret i Malmö bjuder in till ljuständning för Förintelsens offer.


Tänd ett ljus för Förintelsens offer.

Den 27 januari är en internationell minnesdag för Auschwitz befrielse och Förintelsens offer.
Vi minns tillsammans offren genom att tända ljus.

I år genomförs ljusceremonin utanför Stadsbibliotekets entré Kung Oscars väg, söndagen den 27 januari kl. 15.00 i centrala Malmö.

Ljusceremonin sker i direkt anslutning till RIKC och Malmö stads minnesstund på Röda rummet, Stadsbiblioteket.

Romska Kulturcentret i Malmö tillhandahåller ljus och tändare.

Välkomna!
Stacks Image 11903
Title
Stacks Image 11904
Title
Stacks Image 11905
Title
Stacks Image 11906
Title
Stacks Image 11907
Title
Stacks Image 11908
Title
Stacks Image 11909
Title
På senare år har även romerna getts möjligheten att uppmärksamma och högtidlighålla minnet av det forna koncentrationslägret Auschwitz-Birkenaus befrielse den 27 januari 1945. Varje år högtidlighålls dagen av Romska Kulturcentret i Malmö med minnesstund samt ljusmanifestation för allmänheten.
Romska kulturcentret i Malmö högtidlighöll minnesdagen för Förintelsen 27 januari 2017 i samverkan med Malmö Museer, RIKC och Levande historia. Flera föreläsare delade med sig av sina upplevelser och tankar kring Förintelsen. Dagen avslutades med en ljusceremoni på museets borggård.

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Ystadsvägen 46, 4 vån | Box 15001 | 200 31 Malmö