Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) är en politiskt och religiöst obunden
ideell kulturorganisation med målet att synliggöra den romska kulturen och
vår tusenåriga historia för en bred publik.

Romska Smycken

Romska Kulturcentret i Malmö synliggör ett tusenårigt arv, romska smycken från olika tidsperioder och med en rik historia hämtad från stora delar av världen. Läs boken Romska smycken – hantverk, traditioner och ett sätt att leva eller ta del av den digitala utställningen med samma namn. Den digitala utställningen kan läsas upp på romani chib, flera variéter.


Romska smycken
Romska smycken
Romska smycken
Romska smycken

Film om Romska Smycken

Samtal om romska smyckens betydelse från Malmö konstmuseum i samband med vår utställning.


Romska smycken
Romska smycken

Bläddra i boken Romska smycken


Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Romska Kulturcentret I Malmö kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö