Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) är en politiskt och religiöst obunden
ideell kulturorganisation med målet att synliggöra den romska kulturen och
vår tusenåriga historia för en bred publik.

Lungo Drom

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder skolor att ta del av romernas rika historia, unika kultur och nutida situation i Sverige, Europa och resten av världen. Lungo Drom (den långa vägen) består av studielådor fyllda med hantverk, kläder och andra föremål som ges till liv när barnen får ta del av dem i ett mycket uppskattat interaktivt rollspel som tusentals svenska skolbarn tagit del av.


Du kan även ta del av vår historia genom att besöka hemsidan
www.romernashistoria.se


Erland Kaldaras och aktiviteten Lungo Drom besökte Sofiedalsskolan i Valbo utanför Gävle 14 november och 130 mellanstadieelever fick nya kunskaper om den nationella minoriteten romer. Arrangemanget var ett samarbete mellan Hälsinglands museum, Gävleborgs län, Romska Kulturcentret i Malmö och Sofiedalsskolan
Erland Kaldaras. Lungo Drom
Erland Kaldaras. Lungo Drom
Erland Kaldaras. Lungo Drom
Erland Kaldaras. Lungo Drom

Under hela 2019 har Romska Kulturcentret i Malmö rest runt i landet och besökt skolor och skolklasser med Lungo Drom. Totalt har över 24000 elever tagit del av upplysningsprojektet Lungo Drom där eleverna fått lära sig om romernas historia under 2013-2019. Verksamheten är permanent och började som ett projekt i samverkan med Regionmuseet Kristianstad och har utvecklats av Elisabeth Ekstam och Erland Kaldaras.
Lungo Drom 2016
Lungo Drom 2016
My Image

Romska studielådor på vift

De uppskattade romska studielådorna fortsätter att resa runt i landet och berätta en historia som få känner till. I Tovsätter, utanför Hudiksvall fick ett åttiotal femteklassare ta del av romsk historia och kultur när Hälsinglands museum i samverkan med Romska Kulturcentret i Malmö arrangerade en temadag om romer, kopparslageri och förtenning.

Lungo drom, studielådor

Lungo Drom, den långa vägen, är ett samarbete med Regionmuseet Kristianstad som tillsammans med flera aktörer framtagit de unika studielådorna som dels kan bokas via AV Media (Skåne) eller via Romska Kulturcentret i Malmö. Studielådorna innehåller föremål samt kläder som ska ge skolklasser möjligheten att själva eller i samverkan med centrets föreläsare öka sin kunskap till den nationella minoriteten romer. Studielådorna som bokas via kulturcentret kan beställas i hela landet.

Under hela hösten 2016 har Romska Kulturcentret i Malmö rest runt inom den skånska regionen

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Romska Kulturcentret I Malmö kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö