• Stacks Image 3412
  • Stacks Image 3415
  • Stacks Image 3418

Romskt hantverk


Stacks Image 7577
Romskt hantverk
Stacks Image 7588
Romskt hantverk
Stacks Image 7597
Romskt hantverk
Stacks Image 7606
Romskt hantverk
Stacks Image 7615
Romskt hantverk
Stacks Image 7624
Romskt hantverk
Stacks Image 7633
Romskt hantverk
Stacks Image 7642
Romskt hantverk
Stacks Image 7651
Romskt hantverk
Stacks Image 7660
Romskt hantverk
Stacks Image 7669
Romskt hantverk
Stacks Image 7678
Romskt hantverk

Loading...

Stacks Image 7423
Utställning på Hälsinglands museum, jan 2020
Stacks Image 7435
Erland guidar besökare på Hälsinglands museum, jan 2020
Stacks Image 7444
Kalle Forss undervisar yngre barn i enkelt hantverk
Stacks Image 7453
Kalle Forss undervisar yngre barn i enkelt hantverk
Stacks Image 7521
Richard undervisar barn i hur de kan återvinna plåt och tillverka hantverk
Stacks Image 7462
Louise Vitas undervisar romska ungdomar i hantverk
Stacks Image 7471
Louise Vitas visar olika moment i arbetet med hantverk
Stacks Image 7480
Louise Vitas, silversmed ger ungdomar inspiration inför dagens workshop
Stacks Image 7489
Martin hamrar ut en silverplåt
Stacks Image 7498
Mimi designar ett kors i silver
Stacks Image 7507
Misho hamrar ut en silverplåt
Stacks Image 7516
Vanessa och Jasmina designar smycken under uppsyn av Louise Vitas.

Se inslaget om utställningen Romska smycken i TV-serien Pantbanken som sänds på TV3.

Romskt hantverk

Romska ungdomar fortsätter med att re-vitalisera det romska hantverket.

En av flera planerade workshops på Skånes hemslöjd i deras lokaler i Landskrona.
Romskt hantverk
Romskt hantverk
Ungdomar sågar till delar till kedjor
Romskt hantverk
Louise Vitas, silversmed utbildar ungdomarna.
Romskt hantverk
Louise demonsterar först hur ungdomarna ska tillverka en halskedja.

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde i samverkan med Hemslöjdsförbundet och Nämnden för hemslöjd en tvådagars workshop med ett tjugotal romska ungdomar.

Syftet var att låta ungdomarna prova på olika former av hantverk och skapa förutsättningar för en planerad utbildning för romska ungdomar i hantverk. Ungdomarna fick bl.a. prova på att tälja i trä, broderi, fläta band samt trådtjack även känt som luffarslöjd.

Ungdomarna var mycket intresserade och skapade många hantverk men mest av allt hade alla roligt.
Romskt hantverk
Romskt hantverk
Romskt hantverk
Romskt hantverk
Romskt hantverk
Romskt hantverk
Romskt hantverk
Romskt hantverk

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Ystadsvägen 46, 4 vån | Box 15001 | 200 31 Malmö