Romska röster


I samverkan med Svenska kyrkan vill Romska Kulturcentret i Malmö skapa förutsättningar för dialogmöten mellan representanter för den romska minoritetsgruppen samt majoritetsbefolkningen. I projektet kommer vi att lyfta unga romer och deras levnadsöden för att majoritetsbefolkningen ska få ökad förståelse för hur antiziganism påverkar deras vardag och liv. Romska röster är ett projekt med syftet att skapa dialog mellan unga romer och majoritetsbefolkningen. Målet är att minska antiziganism och förebygga fördomar mot romer.

Dialogmöten kommer att genomföras i samverkan med skånska församlingar. Inom projektet kommer vi även att besöka de sex (6) permanenta romska minnesplatser över romska lägerplatser som finns i Skåne och även lyfta fram äldre romer som levt på dessa lägerplatser.

Ambitionen är även att stärka förutsättningarna för en fortsatt försoningsprocess mellan romer och Svenska kyrkan.

Projektet genomförs med stöd av MUCF och i samverkan med Svenska Kyrkan.

Dialogmöte på Helgeands församling i Lund

Det sista dialogmötet i projektet Romska röster genomfördes på Helgeands församling i Lund. Samtalsledaren David Martin delade med sig av en upplevelse i skolan som gjorde att han bestämde sig för att alltid berätta om sitt romska ursprung. Ungdomarna delade med sig av olika upplevelser och former av antiziganism som de utsatts och utsätts för. Erland Kaldaras Nikolizsson berättade om den historiska antiziganismen i Sverige. Församlingsmedlemmarna ställde många intressanta frågor och hade många olika åsikter om romernas integration, kultur och traditioner.

Dialogmöte i Johanneskyrkan

Inför dialogmöte på Johanneskyrkan i Malmö. Helene Myrsteiner och Erland Kaldaras.
Romska ungdomar delade med sig om hur de upplever att samhällets fördomar påverkar deras vardag och liv för församlingsmedlemmar i Johanneskyrkan.
Samtalsledaren Tiffany inledde med att berätta om en egen obehaglig upplevelse i samband med en bussresa och  en fördomsfull busschaufför.
Romska ungdomar svarade på publikens frågor.


Dialogmöte med sjukhuskyrkan

Uttryck och samtal under dialogmöte med sjukhuskyrkans präster och diakoner samt representanter för Fosie kyrka och Oxie kyrka m.fl.

Dialogmöte på Kirsebergs Kyrka

Dialogmöte på Kirsebergs Kyrka för församlingen och kyrkans medarbetare. Lelo Nika var dagens samtalsledare och gästföreläsare var Mimi Kaldaras Columber. Erland Kaldaras berättade om romernas historia och kyrkans historiska övergrepp mot romer.


Föreläsning för Lunds stift om romernas historia

Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska ungdomar berättade om sina upplevelser av bl.a. att vara registrerade i ett hemligt polisregister för Lunds stift.


Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö