Lungo Drom


Erland Kaldaras. Lungo Drom
Erland Kaldaras. Lungo Drom
Erland Kaldaras. Lungo Drom

Erland Kaldaras och aktiviteten Lungo Drom besökte Sofiedalsskolan i Valbo utanför Gävle 14 november och 130 mellanstadieelever fick nya kunskaper om den nationella minoriteten romer. Arrangemanget var ett samarbete mellan Hälsinglands museum, Gävleborgs län, Romska Kulturcentret i Malmö och Sofiedalsskolan
Erland Kaldaras. Lungo Drom

Under hela 2019 har Romska Kulturcentret i Malmö rest runt i landet och besökt skolor och skolklasser med Lungo Drom. Totalt har över 24000 elever tagit del av upplysningsprojektet Lungo Drom där eleverna fått lära sig om romernas historia under 2013-2019. Verksamheten är permanent och började som ett projekt i samverkan med Regionmuseet Kristianstad och har utvecklats av Elisabeth Ekstam och Erland Kaldaras.
Lungo Drom 2016
Lungo Drom 2016

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö