• Stacks Image 3528
  • Stacks Image 3531
  • Stacks Image 3534

Projekt

Romska Kulturcentret i Malmö driver årligen flera olika projekt av olika karaktär. Projekten är såväl lokala, regionala, nationella som internationella och involverar förutom romer i Sverige ett stort antal samarbetspartners. Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera museer, bibliotek och andra kulturinstitutioner. Projekten finansieras av olika bidragsgivare beroende på omfattning och karaktär. Samtliga projekt har tydliga mål och utvärderas externt.

Romska platser

På fem (5) platser i nordöstra Skåne har Romska Kulturcentret i Malmö och Regionmuseet Kristianstad låtit uppföra minnesmonument över forna romska lägerplatser. Minnesmonumenten är unika och de enda i världen att markera forna romska boplatser. Minnesmonumenten är öppna för allmänheten att ta del av och Romska Kulturcentret i Malmö arrangerar även pedagogisk verksamhet i anslutning till minnesmonumenten och även guidade studiebesök. Minnesmonumenten finns i Bromölla, Kivik, St. Olof, Arkelstorp samt Degeberga.

Romska bilder

Fotografier som berättar! Romska Kulturcentret i Malmö och Hälsinglands museum genomför landsomfattande insamlingar av fotografier med romer tagna före 1960. Fotografierna berättar en otrolig historia om livet som kringresande romer utan rättigheter i det svenska samhället samtidigt som de bekräftar romernas historia i landet. De insamlade fotografierna digitaliseras och personerna på fotografierna, årtal och platser identifieras och publiceras sedan på Digitaltmuseum. De originala fotografierna förvaras i klimatanpassade valv på Hälsinglands museum och den digitala databasen ägs av Romska Kulturcentret i Malmö. Sök på www.digitaltmuseum.se eller besök www.romskabilder.se för mer information och fotografier.

Hantverk

Romska Kulturcentret i Malmö re-vitaliserar det romska hantverket dels genom att synliggöra romska smycken och hantverk och dels genom workshops och utbildningar för romska ungdomar med intresse för att utveckla det romska hantverket. En landsomfattande inventering över det befintliga romska hantverket har genomförts och Romska Kulturcentret i Malmö producerar en utställning samt publicerar en bok om ämnet. Vandringsutställningen Romska smycken – Hantverk, traditioner och ett sätt att leva premiärvisas på Regionmuseet Kristianstad 7 december 2018 – 7 februari 2019. Boken med samma namn finns att köpa i samband med utställningen.

Lungo drom

Lungo Drom är en aktivitet som Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder skolklasser runtom i landet och ger deltagarna möjlighet att ta del av romernas historia, leverne och nutid på ett nytt och mer effektivt sätt än någonsin tidigare. Lungo Drom betyder ”Den långa resan” och eleverna och pedagogerna får under aktiviteten resa med från romernas ursprungsland Indien till Sverige och allt däremellan. Eleverna ges möjlighet att pröva på romska kläder, hantverk musik och dans. Lungo Drom erbjuder även andra aktiviteter beroende på ålder. Kontakta oss för mer detaljerat program för din klass.

Lungo Drom har genomförts för mer än 20  000 elever sedan 2013 och varje elev mottar även läromedlet ”Vi läser om romer” kostnadsfritt.

Boka in Lungo Drom till din skola/klass!
Kontakta oss på info@rkcmalmo.se

Zigenarmissionen

Romska barn förvägrades skolgång i Sverige tom 1959. Zigenarmissionen var en frikyrklig organisation som reste runt under sommarloven och undervisade romska barn några dagar eller veckor i tältskolor ute i landet. Lärarnas rapporter, intervjuer med de romer som var elever och fotografier har resulterat i en vandringsutställning. Drömmen om skolan vänder sig till allmänheten men fokuserar på skolelever. Drömmen om skolan är bokad 2018 – 2021 i hela landet från norr till söder.

Romska Kulturcentret i Malmö | Ystadsvägen 46, 4 vån | Box 15001 | 200 31 Malmö