Projekt


Romska Kulturcentret i Malmö driver årligen flera olika projekt av olika karaktär. Projekten är såväl lokala, regionala, nationella som internationella och involverar förutom romer i Sverige ett stort antal samarbetspartners. Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera museer, bibliotek och andra kulturinstitutioner. Projekten finansieras av olika bidragsgivare beroende på omfattning och karaktär. Samtliga projekt har tydliga mål och utvärderas externt.

Romska platser

På fem (5) platser i nordöstra Skåne har Romska Kulturcentret i Malmö och Regionmuseet Kristianstad låtit uppföra minnesmonument över forna romska lägerplatser. Minnesmonumenten är unika och de enda i världen att markera forna romska boplatser. Minnesmonumenten är öppna för allmänheten att ta del av och Romska Kulturcentret i Malmö arrangerar även pedagogisk verksamhet i anslutning till minnesmonumenten och även guidade studiebesök. Minnesmonumenten finns i Bromölla, Kivik, St. Olof, Arkelstorp samt Degeberga.

Romska bilder

Fotografier som berättar! Romska Kulturcentret i Malmö och Hälsinglands museum genomför landsomfattande insamlingar av fotografier med romer tagna före 1960. Fotografierna berättar en otrolig historia om livet som kringresande romer utan rättigheter i det svenska samhället samtidigt som de bekräftar romernas historia i landet. De insamlade fotografierna digitaliseras och personerna på fotografierna, årtal och platser identifieras och publiceras sedan på Digitaltmuseum. De originala fotografierna förvaras i klimatanpassade valv på Hälsinglands museum och den digitala databasen ägs av Romska Kulturcentret i Malmö. Sök på www.digitaltmuseum.se eller besök www.romskabilder.se för mer information och fotografier.

Hantverk

Romska Kulturcentret i Malmö re-vitaliserar det romska hantverket dels genom att synliggöra romska smycken och hantverk och dels genom workshops och utbildningar för romska ungdomar med intresse för att utveckla det romska hantverket. En landsomfattande inventering över det befintliga romska hantverket har genomförts och Romska Kulturcentret i Malmö producerar en utställning samt publicerar en bok om ämnet. Vandringsutställningen Romska smycken – Hantverk, traditioner och ett sätt att leva premiärvisas på Regionmuseet Kristianstad 7 december 2018 – 7 februari 2019. Boken med samma namn finns att köpa i samband med utställningen.

Lungo drom

Lungo Drom är en aktivitet som Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder skolklasser runtom i landet och ger deltagarna möjlighet att ta del av romernas historia, leverne och nutid på ett nytt och mer effektivt sätt än någonsin tidigare. Lungo Drom betyder ”Den långa resan” och eleverna och pedagogerna får under aktiviteten resa med från romernas ursprungsland Indien till Sverige och allt däremellan. Eleverna ges möjlighet att pröva på romska kläder, hantverk musik och dans. Lungo Drom erbjuder även andra aktiviteter beroende på ålder. Kontakta oss för mer detaljerat program för din klass.

Lungo Drom har genomförts för mer än 20  000 elever sedan 2013 och varje elev mottar även läromedlet ”Vi läser om romer” kostnadsfritt.

Boka in Lungo Drom till din skola/klass!
Kontakta oss på info@rkcmalmo.se

Zigenarmissionen

Romska barn förvägrades skolgång i Sverige tom 1959. Zigenarmissionen var en frikyrklig organisation som reste runt under sommarloven och undervisade romska barn några dagar eller veckor i tältskolor ute i landet. Lärarnas rapporter, intervjuer med de romer som var elever och fotografier har resulterat i en vandringsutställning. Drömmen om skolan vänder sig till allmänheten men fokuserar på skolelever. Drömmen om skolan är bokad 2018 – 2021 i hela landet från norr till söder.

Romska röster

I samverkan med Svenska kyrkan vill Romska Kulturcentret i Malmö skapa förutsättningar för dialogmöten mellan representanter för den romska minoritetsgruppen samt majoritetsbefolkningen. I projektet kommer vi att lyfta unga romer och deras levnadsöden för att majoritetsbefolkningen ska få ökad förståelse för hur antiziganism påverkar deras vardag och liv. Romska röster är ett projekt med syftet att skapa dialog mellan unga romer och majoritetsbefolkningen. Målet är att minska antiziganism och förebygga fördomar mot romer.

Dialogmöten kommer att genomföras i samverkan med skånska församlingar. Inom projektet kommer vi även att besöka de sex (6) permanenta romska minnesplatser över romska lägerplatser som finns i Skåne och även lyfta fram äldre romer som levt på dessa lägerplatser.

Ambitionen är även att stärka förutsättningarna för en fortsatt försoningsprocess mellan romer och Svenska kyrkan.

Projektet genomförs med stöd av MUCF och i samverkan med Svenska Kyrkan.

Den långa vägen – tillsammans når vi dit

Romska Kulturcentret i Malmö skapar genom projektet förutsättningar för att förebygga missbruk bland romska unga samt unga vuxna. I samverkan med bl.a. Föräldraföreningen Mot Narkotika kommer en utbildning skapa förutsättningar för att unga och unga vuxna stödjer andra i förebyggande syfte genom samtal och dialog. Utbildningen varvas med föreläsningar, aktiviteter och workshops. Inom projektet är ambitionen att skapa föräldragrupper som verkar förebyggande även efter projektets slut. Projektet genomförs i Malmö i samverkan med FMN Malmö, personal från sjuk- och missbruksvård m.fl.

Projektet genomförs med stöd av MUCF och i samverkan med Föräldraföreningen Mot Narkotika.

Romska smycken

Hantverk, tradition och ett sätt att leva

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö