Förintelsens minnesdag 27 januari


Ljusmanifestation

Romska Kulturcentret i Malmö högtidlighöll minnet av befrielsen av Auschwitz den 27 januari på Gustav Adolfs torg med en ljusmanifestation. Malmöborna fick möjlighet att tända ett ljus och skicka sina tankar till de miljontals offren för Förintelsen.


Förintelsens minnesdag i Malmö 2020
Romska Kulturcentret i Malmö högtidlighöll minnesdagen för befrielsen av forna koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau 27 januari 1945 med en ljusmanifestation utanför Stadsbibliotekets entré i Malmö. Ljus tändes av besökare och förbipasserande.

Förintelsens minnesdag i Malmö 2020
Lelo Nika Jr spelade bl.a. den romska sången Gelem, gelem - Jag har vandrat den långa vägen.

Förintelsens minnesdag i Malmö 2020
Monica Caldaras, ordförande för Romska Kulturcentret i Malmö intervjuades av Romano Radio SR om varför en ljusmanifestation är en viktig symbolisk handling för att uppmärksamma dagen.

"Idag är det många som inte känner till om Förintelsen och dess offer och vi vill på detta sätt nå ut till en grupp av människor, unga, barnfamiljer m.fl. som inte deltar i det offentliga eller på annat sätt tar del av historien om Förintelsen. Skolor, media och politiker fokuserar på Förintelsen och dess offer några dagar om året inför Förintelsen men det är inte tillräckligt."

Stacks Image 11966
Title
Stacks Image 11967
Title
Stacks Image 11968
Title
Stacks Image 11969
Title
Stacks Image 11970
Title
Stacks Image 11926
Title
Stacks Image 11927
Title
Stacks Image 11928
Title
Stacks Image 11929
Title
Stacks Image 11930
Title
Stacks Image 11931
Title
Stacks Image 11903
Title
Stacks Image 11904
Title
Stacks Image 11905
Title
Stacks Image 11906
Title
Stacks Image 11907
Title
Stacks Image 11908
Title
Stacks Image 11909
Title
På senare år har även romerna getts möjligheten att uppmärksamma och högtidlighålla minnet av det forna koncentrationslägret Auschwitz-Birkenaus befrielse den 27 januari 1945. Varje år högtidlighålls dagen av Romska Kulturcentret i Malmö med minnesstund samt ljusmanifestation för allmänheten.
Romska kulturcentret i Malmö högtidlighöll minnesdagen för Förintelsen 27 januari 2017 i samverkan med Malmö Museer, RIKC och Levande historia. Flera föreläsare delade med sig av sina upplevelser och tankar kring Förintelsen. Dagen avslutades med en ljusceremoni på museets borggård.

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö