Romska bilder


Fotografisk dokumentation

Romerna har under lång tid förnekats plats i historieskrivning och samhälle, trots en femhundraårig närvaro i Sverige. Den romska historien är en viktig del av vår gemensamma historia. En viktig dokumentation av romers liv och kultur finns i den fotografiska bilden, men det finns idag inget samlat arkiv med ett sådant material.
Alla människor har rätt till sitt kulturarv och sin historia. Vårt gemensamma kulturarv delas av alla och det måste därför inkludera fler, särskilt grupper och människor som gjorts mer eller mindre osynliga i historien. För att synliggöra romernas del i det svenska kulturarvet genomför Hälsinglands Museum och Romska Kulturcentret i Malmö nu en räddningsinsats genom att samla in, bevara och tillgängliggöra fotografier från den romska resandetiden, det vill säga fram till ungefär 1960-talet.
Insamling och digitalisering kommer att säkerställa att fotografierna finns kvar även i framtiden. Så långt det är möjligt ska personerna och platserna på bilderna identifieras. Romernas boplatser fanns över hela landet, men har inte lämnat några bestående fysiska spår. Att identifiera platserna är ett sätt att synliggöra romernas plats och närvaro i kulturlandskapet. Många bilder finns hos privatpersoner, andra måste sökas i olika samlingar och arkiv. Att finna dem är en detektivuppgift och det är hög tid, minnet av bilderna och deras historia bärs av människor, men inte hur länge som helst.

Romska Bilder

I samverkan med Hälsinglands museum genomför Romska Kulturcentret i Malmö en nationell satsning där syftet är att samla in, identifiera och digitalisera fotografier på romer i olika sammanhang. Insamlingen sker genom dels. genom att privata innehavare av bilder kan donera eller låna ut fotografier för inskanning eller genom samverkan med bildbyråer och museer som har fotografier men inte har digitaliserats eller identifierats kan välja att donera eller låna ut fotografierna till Romska Kulturcentret i Malmö eller Hälsinglands museum. Målet är att skapa en unik digital bilddatabas med en ”glömd historia”. Romerna har funnits i Sverige i minst 500 år. Vi är dock intresserade av bilder tagna under 1900 – 1960-talet då romerna fortfarande var ett kringresande folkslag i Sverige. Vi är intresserade av alla fotografier, stora som små, oavsett skick. Fotografierna kommer att digitaliseras och finnas tillgängliga på den egna hemsidan www.romska bilder.se samt på www.digitaltmuseum.se
Du kan med dina bilder vara med och skapa ny historia och samtidigt bidra till att romernas historia blir synliggjord och mer tillgänglig.
Om du väljer att donera fotografier kommer de att förvaras tryggt i säker miljö på Hälsinglands museum i Hudiksvall.

Kontakta oss

Erland Kaldaras Nikolizsson, Romska Kulturcentret i Malmö
erland.kaldaras@telia.com / 0707-259111

Sofia Marcetic, Hälsinglands museum
sofia.marcetic@gmail.com / 0737-856561

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö