• Romska Kulturcentret
    Romska kulturcentret i Malmö

    Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) är en politiskt och religiöst obunden
    ideell kulturorganisation med målet att synliggöra den romska kulturen och
    vår tusenåriga historia för en bred publik.

God Jul önskar Romska Kulturcentret i Malmö

Välkommen till Romska Kulturcentret i Malmö (RKC)

Här kan du ta del av vårt breda utbud som vi erbjuder skolor, bibliotek, museer och organisationer men även andra intresserade. Ta del av möjligheten för att utveckla nya kunskaper för en av Sveriges fem nationella minoriteter, romerna. Sedan år 2000 är romer en nationell minoritet i Sverige och även det språk som talas av romerna, romani chib är ett nationellt minoritetsspråk.
Övriga nationella minoriteter i Sverige är judar, samer, tornedalingar samt sverigefinnar.

Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) är en politiskt och religiöst obunden ideell kulturorganisation med målet att synliggöra den romska kulturen och vår tusenåriga historia för en bred publik. Romska Kulturcentret i Malmö möjliggör även utövandet av romsk kultur i olika former för romska barn, unga och vuxna genom en bred verksamhet som består av flera olika aktiviteter och projekt.
Romer har funnits i Sverige sedan 1512 och varit förföljda, förtryckta och förpassade till ett liv i utanförskap under flera århundraden.

Boka in en föreläsning till er skola eller en utställning till ert bibliotek och få svar på hur romerna har levt förr, hur de lever idag och hur situationen ser ut för romer i Europa.

Romska Kulturcentret i Malmö har över 25 års erfarenhet och vi anpassar våra aktiviteter efter era önskemål.

Boka en föreläsning eller utställning härMusik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Romska Kulturcentret I Malmö kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Box 325 | 214 28 Malmö