God Jul önskar Romska Kulturcentret i Malmö
  • Stacks Image 736
  • Stacks Image 738
  • Stacks Image 740
My Image

Romska Kulturcentret i Malmö


Romska Kulturcentret i Malmö

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder våra besökare på hemsidan möjligheten att lära sig dansa flamenco.

Bli en eldig och passionerad flamencodansare. Överraska nån nära eller som du håller kär med flamenco! För dig som jobbar hemifrån och behöver en timeout eller vill skicka en kär hälsning till någon eller bara alltid velat lära dig flamenco så erbjuder nu Romska Kulturcentret i Malmö enkla kurser i flamenco som alla klarar av. Det kostar inget och tar ca 5 minuter.

Våra mycket uppskattade kurser i flamenco fortsätter och ger utrymme för att enkelt lära sig passionerad och eldig flamenco. Följ de enkla stegen i dessa 10 nya kurser.

Lycka till!
Loading...

Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö

Utställning på Skansen

Vandringsutställningen Romska smycken- hantverk, traditioner och ett sätt att leva ställdes ut på Skansen och flera workshops genomfördes för Skansens unga besökare.
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö

Inspelning pågår

Inspelning av de romska matlagningsprogrammen pågår för fullt och gäster från hela Sverige medverkar med olika romska kulinariska delikatesser. Programmen kommer inom kort att sändas via Youtube.
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö

Ny vandalisering av romska minnesplatser

De romska minnesplatserna har återigen utsatts för vandalisering och skadegörelse.
Minnesplatserna i Kivik och Skt. Olof utsattes åter för vandalisering.
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö

Romska ungdomar i ny SVT dokumentär

SVT gör en ny dokumentär om romska ungdomar och deras förutsättningar i den moderna vardagen kontra deras far- och morföräldrars förutsättningar förr i Sverige. I dokumentären utgår man ifrån de romska minnesplatserna.

Romska Kulturcentret i Malmö

Invigning av minnesplats

Monica Caldaras invigningstalade på Limhamnsfältet i samband med invigningen av den romska minnesplatsen. Minnesplatsen är en utav totalt sex i Skåne.
Romska Kulturcentret i Malmö

Föreläsning om romskt hantverk

Erland Kaldaras föreläste om det romska hantverket på Konstfack ur ett historiskt perspektiv samt om den nutida re-vitaliseringen av det romska hantverket.
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö

Studiebesök

Elever från den romska hantverksutbildningen besökte Nyckelviksskolan på Lidingö samt Konstfack för ökat kunskap om högre utbildning för design, formgivning och hantverk.
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö

Invigning av utställning

Invigningen av den permanenta utställningen Rosa Taikon - konsten och kampen på Hälsinglands museum i Hudiksvall.

Romska Kulturcentret i Malmö ställer ut på region Härjedalen-Jämtlands bibliotek

I ett samarbete med regionen och regionens samtliga bibliotek under oktober-november med början i Järpen och Mörsil. Sedan har den visats i Bräcke, Myrviken, Svenstavik, Stugun, Hammarstrand och slutligen i Östersund.
Romsk utställning i Jämtland och Härjedalen
Biblioteket i Bräcke
Romsk utställning i Jämtland och Härjedalen
Biblioteket i Stugun
Romsk utställning i Jämtland och Härjedalen
Biblioteket i Järpen

Kulturcentrets ordförande Monica Caldaras berättar i inslaget att syftet är att hjälpa de mest utsatta i vårt samhälle. Tusentals romska EU-medborgare vistas i landet och detta lilla bidrag betyder oerhört mycket och underlättar deras tuffa vardag.


Romsk husvagn

Utställning

Den romska vagnen står utställd på Österlens museum tom 30 september 2020.

Öppettider:
onsdag - fredag 12.00-16.00
lördag 10.00-14.00

Fri entré

Utställningen Romska smycken-hantverk, smycken och ett sätt att leva

står utställd på Österlens museum tom 30 september 2020.

Öppettider:
onsdag - fredag 12.00-16.00
lördag 10.00-14.00

Fri entré
Romska smycken
Romska smycken
Romska smycken
Romska smycken

Nika Jr gav ett smakprov på sin breda musikaliska repertoar

Lelo Nika Jr gästade Romska Kulturcentret i Malmö 13 februari och gav besökarna en världsresa i musikens tecken. Johannes på saxofon, Carita, vokalist och Lelo Nika Jr, dragspel.

Internationell minnesdag

Romska Kulturcentret i Malmö högtidlighöll minnesdagen för befrielsen av forna koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau 27 januari 1945 med en ljusmanifestation utanför Stadsbibliotekets entré i Malmö. Ljus tändes av besökare och förbipasserande.

Lelo Nika Jr spelade bl.a. den romska sången Gelem, gelem - Jag har vandrat den långa vägen.

Monica Caldaras, ordförande för Romska Kulturcentret i Malmö intervjuades av Romano Radio SR om varför en ljusmanifestation är en viktig symbolisk handling för att uppmärksamma dagen.
"Idag är det många som inte känner till om Förintelsen och dess offer och vi vill på detta sätt nå ut till en grupp av människor, unga, barnfamiljer m.fl. som inte deltar i det offentliga eller på annat sätt tar del av historien om Förintelsen. Skolor, media och politiker fokuserar på Förintelsen och dess offer några dagar om året inför Förintelsen men det är inte tillräckligt."Mina första sagor

Nu finns den romska sagoboken "Mure anglune paramitchi - Mina första sagor" att ladda ner.
Läs mer >>

Romsk kulturvecka 2019

Erlan Kaldaras på lukturveckan 2019
Årets kulturvecka med Romsk Dans & Musikfestival
Läs mer >>

Digitalt arkiv

Nytt projekt där romer berättar i varsin film. En serie med totalt 6 st filmer.
Läs mer >>

Romska smycken på TV

Se inslaget om utställningen Romska smycken i TV-serien Pantbanken som sänds på TV3.
Läs mer >>

Det romska kulturarvet säkras genom nationell utvecklare för romskt hantverk

Skolelever olika åldrar i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.
Erland Kaldaras Nikolizsson har utsetts till nationell utvecklare för romskt hantverk.

I uppdraget ingår att se över och inventera det befintliga romska hantverket, värna om det befintliga samt framtida hantverket samt skapa förutsättningar för att re-vitalisera det romska hantverket genom synliggörande och möjligheter till utbildningar inom romskt hantverk.

Erland berättar:
I mitt uppdrag ingår att värna om att förutsättningarna för re-vitaliseringen av det romska hantverket sker i samverkan med Romska Kulturcentret i Malmö som är den enda romska organisation med nationellt statligt uppdrag och som f.n. skapar en modell för utbildning av romska ungdomar. En del av mitt uppdrag är även att försäkra och föra dialog med de romska ägare till föremål, berättelser och historier bakom varje enskilt smycke, hantverk och andra föremål av kulturhistoriska värden och att dessa bevaras och ställs ut under korrekta former, att det re-vitaliserande arbetet sker enligt de normer och regler som är standard inom den romska kulturen vilken är grunden till allt det arbete och den verksamhet som vi har kunnat genomföra under de knappt fyra år som arbetet med att re-vitalisera det romska hantverket har pågått.
I uppdraget ingår att bistå museer som bl.a. planerar en utställning med romskt tema eller söker samverkan med romska kulturaktörer över hela Europa och stora delar av världen där romska kulturaktörer utövar sin verksamhet samt att kontinuerligt informera om pågående och planerade utställningar och andra kulturella arrangemang.

Kontakt:
Erland Kaldaras Nikolizsson, nationell utvecklare för romskt hantverk
erland@rkcmalmo.se
0707-259111

Utställning visas på Hälsingland museum

Utställningen Romska smycken-hantverk, traditioner och ett sätt att leva invigdes av Erland Kaldaras på Hälsingland museum. Utställningen visas tom 25 januari 2020. Se www.halsinglandsmuseum.se för öppettider och visningar
Skolelever olika åldrar i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.
Skolelever olika åldrar i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.
Skolelever olika åldrar i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.

Romska ungdomar fortsätter med att re-vitalisera det romska hantverket.

Läs mer >>
Romskt hantverk
Louise Vitas, silversmed utbildar ungdomarna.
Skolelever olika åldrar i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.
Louise demonsterar först hur ungdomarna ska tillverka en halskedja.

Drömmen om skolan

Skolelever olika åldrar i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.
Allan och Marianne Demeter föreläser om lägerskolor på Upplandsmuseet i samband med utställningen Drömmen om skolan.
Skolelever olika åldrar i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.

Skolelever i Blentarp avslutar en workshop med romsk modevisning
Skolelever i Blentarp avslutar en workshop med romsk modevisning
Skolelever i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.
Skolelever i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.
Skolelever olika åldrar i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.
Skolelever olika åldrar i Sjöbo kommun får prova på romska kläder och romsk dans under ledning av Mimi.

Internationella romska dagen


Tid:
8 april 2019

Plats:
Moriskan, Folkets Park Malmö 18.00 – 20.00
Internationella romska dagen firades på Moriska. Bla. var Marek en av artisterna som underhöll


Film från utställningen om romska smycken


Romska smycken – hantverk, traditioner och ett sätt att leva


Romska Kulturcentret i Malmö invigde vandringsutställningen ”Romska smycken – hantverk, traditioner och ett sätt att leva” på Regionmuseet Kristianstad 7 december med pompa och ståt.

My Image
My Image
My Image
My Image
Anne Hansen, museichef inledde med att berätta hur viktigt det är att museerna i Sverige ser romskt hantverk som en del av det svenska kulturarvet.
Utställningen är resultatet av en nationell inventering av det befintliga romska hantverket i Sverige som Regionmuseet Kristianstad och Romska Kulturcentret i Malmö genomfört 2017/2018 och som även resulterat i en bok med samma namn som utställningen. Boken släpptes i samband med invigningen.
Åsa Nilsson, medförfattare till boken presenterade arbetet med att beskriva föremålens historia, fantastiska resor samt berättelser som ägarna till föremålen delade med sig av.
My Image
Utställningen består av skärmar med bilder och texter, smycken samt pedagogisk verksamhet.

Monica Caldaras, Romska Kulturcentret i Malmös ordförande visade runt i utställningslokalerna.

Till utställningen har Romska Kulturcentret i Malmö fått inlånat bl.a. ett unikt guldbälte av Pantbanken.

Utställningen visas tom den 24 februari 2019 på Regionmuseet Kristianstad. Inom kort kommer en turnéplan att läggas ut på hemsidan.

Minnesstund för förintelsens offer

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde idag den 27 januari 2019 en ljusceremoni för att minnas Förintelsens offer på den internationella dagen för Auschwitz befrielse. Ceremonin skedde utanför Stadsbibliotekets entré och i anslutning till Malmö Stads och RIKC minnesstund för förintelsens offer.

Romsk kulturvecka 2018

Programmet finns att läsa här >>

Romska Kulturveckan är i full gång och är nu tillgänglig för allmänheten!

Missa inte tillfället att besöka

Romska smycken

Hantverk, tradition och ett sätt att leva
Fredagen den 7 december på Regionmuseet Kristianstad

Program
Ladda ner PDF >>
10.00 Regionmuseet Kristianstad Anna Hansen, Museichef

10.10 Romska Kulturcentret i Malmö
Erland Kaldaras Nikolizsson, Romska kulturcentret i Malmö

10.20 Att förvalta ett kulturarv
Christina Zetterlund, docent Linnéuniversitetet

10.40 Hur det hela började med ett telefonsamtal! Friedrike Roedenback, Nämnden för hemslöjdsfrågor

11.00 En landsomfattande inventering
Elisabeth Ekstam, tidigare museipedagog Regionmuseet Kristianstad

11.20 Ungdomar för det romska hantverket framåt Ann-Helen Olsson, Skånes hemslöjdsförbund
Romska ungdomar som medverkat i workshops

11.40 En första utställning om romska smycken
Erland Kaldaras Nikolizsson, Romska Kulturcentret i Malmö

12.00 Lunch

13.00 En bok om romska smycken tar form. Åsa Nilsson, författare
Boksläpp!

13.20 Förhandsvisning av utställning samt dans!

14.00 Avslut

Nu finns det omåttligt uppskattade läromedlet Vi läser om romer att ladda ner.

I samverkan med Skolverket ges nu möjligheten att öka kunskapen om den nationella minoriteten romer som funnits i Sverige sedan minst 500 år. Läromedlet finns i två versioner för nedladdning, enkelsidig eller dubbelsidigEn dag på museet 2017

En dag på museet.

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde påsklovsaktiviteter i samverkan med Malmö Museer och Malmö ungdomscentral. Salamanca Gonzalez framförde eldig flamenco som publiken sedan fick pröva på att dansa.
Ute på Borggården stod den romska vagnen och besökare fick träffa Monica Caldaras som berättade om sin uppväxt kringresande med tält och vagn.
Inne på museet kunde barn och unga lyssna till romska sagor berättade av unga romska sagoberättare.
En dag på museet 2017
En dag på museet 2017


Möt romerna på Skansen

Varje år sedan 2011 ställer Romska Kulturcentret i Malmö i samverkan med Skansen till med en fyra dagar lång fest med dans, musik, aktiviteter och huvudattraktionen är den romska trävagnen. På Skansen möts romer med hela världen som besöker det svenskaste vi har. Under de fyra dagarna torsdag – söndag besöks aktiviteterna av tusentals besökare från hela världen och hela världen får med sig en bit romsk historia.

Insamling av romernas historia

Romska Kulturcentret i Malmö satsar på att samla in äldre romers historier för att skapa ett digitalt arkiv för kommande romska generationer och forskare. Äldre romer berättar inför kamera om deras uppväxt, leverne, minnen och mot- och framgångar i livet som rom i Sverige.

Romska kulturveckan är nu avslutad och såväl ledning som medarrangörer är nöjda med årets aktiviteter.

Dialogmöten

Romska Kulturcentret i Malmö och Kulturrådet genomför i samverkan med romska kulturaktörer tre dialogmöten i Sverige för att skapa förutsättningar för nya unga romska kulturaktörer.

Minnesmonument över romska lägerplatser invigdes den 26 april av bl.a. landshövding Anneli Hultén.

Totalt invigdes 5 minnesmonument i lika många skånska orter. Minnesmonumenten är unika och de enda i världen att markera forna romska boplatser. Romer från hela landet deltog i festligheterna. Romska Kulturcentret i Malmö är mycket stolta över dessa monument och tacksamma för det goda samarbetet med Regionmuseet i Kristianstad.
Läs mer >>

Romska nationaldagen

Romska Kulturcentret i Malmö arrangerade internationella romska dagen 8 april på Moriska i Folkets med rekordstort antal romska artister.

Nytt för i år var modevisning
Läs mer >>
Romsk nationaldag

Romska Kulturcentret i Malmö högtidlighöll minnet av Förintelsens offer med en ljusmanifestation på Gustav Adolfs torg i centrala Malmö den 27 januari 2018.


Romska ungdomar skapar hantverk

Romska Kulturcentret i Malmö genomförde i samverkan med Hemslöjdsförbundet och Nämnden för hemslöjd en tvådagars workshop med ett tjugotal romska ungdomar.

Syftet var att låta ungdomarna prova på olika former av hantverk och skapa förutsättningar för en planerad utbildning för romska ungdomar i hantverk. Ungdomarna fick bl.a. prova på att tälja i trä, broderi, fläta band samt trådtjack även känt som luffarslöjd. Ungdomarna var mycket intresserade och skapade många hantverk men mest av allt hade alla roligt.
Läs mer >>

Föreläsning Erland Kaldaras
Erland Kaldaras föreläste på Länsmuseet i Gävle 13 november för ett stort antal åhörare. Föreläsningen genomfördes i samarbete med Länsmuseet i Gävle, Gävleborgs län samt Hälsinglands museum.
zigenarfasoner
Att vara romsk aktivist och kräva rättigheter för romer i samhället är inte alltid populärt hos vissa. Som denna person som skickar ett fint vykort med fult innehåll.

Romsk dans
Romsk dans
Mimi uppträder med romsk dans på Lunds Stadsbibliotek i samband med Internationella dagen för det romska språket 5 november.

Romskt hantverk

Det romska hantverket har varit en betydande del av romernas kultur och försörjning men är numer helt utplånat. Romska Kulturcentret i Malmö genomför i samverkan med Regionmuseet Kristianstad, Hälsinglands museum samt Konstfack en landsomfattande inventering av befintligt romskt hantverk. Målet är en vandringsutställning, en bok samt en utbildning för att främja romskt hantverk bland romska ungdomar i Sverige.


My Image

Romska vagnen åter på besök på Skansen

I samverkan med Skansen genomförde Romska Kulturcentret i Malmö ”Möt romerna på Skansen” Under 4 dagar i augusti fanns den romska vagnen på plats på Skansen som numera har blivit en tradition efter 7 år i rad. Under de 4 dagarna besöktes vagnen av tusentals svenska och utländska besökare som fick svar på sina frågor om romer samt möjlighet att möta romer som levt i vagnen. Förutom vagnen fanns även möjlighet att se spektakulära flamencouppträdanden samt även prova på flamencoskola.

Romska kulturcentret i Malmö högtidlighöll minnesdagen för Förintelsen.
27 januari i samverkan med Malmö Museer, RIKC och Levande historia.

My Image

Romska studielådor på vift

De uppskattade romska studielådorna fortsätter att resa runt i landet och berätta en historia som få känner till. I Tovsätter, utanför Hudiksvall fick ett åttiotal femteklassare ta del av romsk historia och kultur när Hälsinglands museum i samverkan med Romska Kulturcentret i Malmö arrangerade en temadag om romer, kopparslageri och förtenning.


Romska bilder

Insamlandet av romska bilder fortsätter och Romska Kulturcentret i Malmö deltar i flera olika arrangemang för att sprida kännedom om projektet. Fotografierna som ofta är i sämre skick pga. åldern samlas varsamt in och digitaliseras för att sedan publiceras på digitaltmuseum.se De fysiska fotografierna antingen lånas ut av ägaren eller doneras till Romska Kulturcentret i Malmö och sparas i anpassade lokaler på Hälsinglands museum. Insamlingen är unik och innehåller en av landets mest omfattande kulturskatt.
My Image
My Image

Romska Kulturcentret i Malmö gästar Malmö museer med den romska vagnen och Lungo Drom.

Under perioden 18 april tom 25 maj är vagnen öppen för allmänheten och skolklasser kan boka in sig för en workshop och lära mer om romer genom Lungo Drom. På museet visas även utställningen Vi är romer.
Se museets hemsida för öppettider och mer info.


Romsk dansgrupp

Romska Kulturcentret i Malmö samarrangerade med Malmö Sommarscen en underbar julikväll med romsk musik, sång och dans.


Dansare från Romska Dansföreningen, Romane Patra och Romska Ungdomsförbundet stod på scen och visade sina talanger.
Den yngsta var bara 4 år!

Romsk dansgrupp

Festen fortsatte med gästartister från Ungern, Parno Grast (den vita hästen) (på scen) som framförde traditionell romsk musik medan tjejerna och killarna i dansgruppen fortsatte med olika danser till publikens förtjusning. Malmö bjöd på ett strålande solsken och som alltid var en betydande publik på plats.

Påvens kalott

Ett stort antal romska EU-migranter har under de senaste åren sökt sig till Sverige för att skapa sig nya förutsättningar. Flera av dem hamnar tyvärr på våra gator och torg i Sverige. Carlos Luna som är en privatperson och god vän till Påven Fransiscus har påpekat detta för Påven som för att visa sitt stöd donerat sin solideo papal, kalott som han bär till vardags. Kalotten ska säljas till förmån för romska EU-migranter i Sverige. Under tiden kalotten finner en köpare ställs den ut på Romska Kulturcentret i Malmö from den 27 januari 2015.

Lungo drom, studielådor

Lungo Drom, den långa vägen, är ett samarbete med Regionmuseet Kristianstad som tillsammans med flera aktörer framtagit de unika studielådorna som dels kan bokas via AV Media (Skåne) eller via Romska Kulturcentret i Malmö. Studielådorna innehåller föremål samt kläder som ska ge skolklasser möjligheten att själva eller i samverkan med centrets föreläsare öka sin kunskap till den nationella minoriteten romer. Studielådorna som bokas via kulturcentret kan beställas i hela landet.

Under hela hösten 2016 har Romska Kulturcentret i Malmö rest runt inom den skånska regionen

Romskt liv – fotografier som minns

Romska Kulturcentret i Malmö och Hälsinglands museum har inlett ett viktigt samarbete med att samla in romska fotografier för att bevara för framtiden. Tiden är knapp och i många byrålådor ligger gamla fotografier som tagits i samband med möten med romer på 1900 –talets första hälft. Insamlingen pågår i hela landet och vi är intresserade av alla slags fotografier med romer. Alla format tas tacksamt emot. Om du vill ha tillbaka fotografiet så går det även bra.

Läs mer på www.romskabilder.se för mer information om hur du kan vara med och bevara minnen för framtiden.
Projektet genomförs av Romska Kulturcentret i Malmö och Hälsinglands museum med stöd av Kulturrådet.


Romska Kulturcentret i Malmö uppvaktade kungaparet i samband med konungens 70-års födelsedag.

Eldsjälarna Monica Caldaras och Ivan Nikolizsson hade med sina två barnbarn Martin och Erland som även passade på att gratulera kungaparet till det nyaste tillskottet i kungafamiljen, prins Alexander.


Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Ystadsvägen 46, 4 vån | Box 15001 | 200 31 Malmö

Våra bidragsgivare

Kulturrådet
Region Skåne
Malmö stad