• Stacks Image 3412
  • Stacks Image 3415
  • Stacks Image 3418

Lungo Drom

Erland Kaldaras. Lungo Drom
Erland Kaldaras. Lungo Drom
Erland Kaldaras. Lungo Drom

Erland Kaldaras och aktiviteten Lungo Drom besökte Sofiedalsskolan i Valbo utanför Gävle 14 november och 130 mellanstadieelever fick nya kunskaper om den nationella minoriteten romer. Arrangemanget var ett samarbete mellan Hälsinglands museum, Gävleborgs län, Romska Kulturcentret i Malmö och Sofiedalsskolan
Erland Kaldaras. Lungo Drom

Under hela hösten 2016 har Romska Kulturcentret i Malmö rest runt inom den skånska regionen och besökt skolor och skolklasser med Lungo Drom. Totalt har över 15000 elever tagit del av upplysningsprojektet Lungo Drom där eleverna får lära sig om romernas historia under 2013-2016.
Lungo Drom 2016
Lungo Drom 2016

Musik / dans

Romska Kulturcentret i Malmö är agent för flera romska musik- och dansgrupper och erbjuder ett stort urval av underhållning t.ex. i samband med föreläsningar men även i andra sammanhang. Bokningar kan göras i hela landet.

Föreläsningar

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder Sveriges mest erfarna föreläsare om romsk kultur, historia och nutid. Föreläsningarna kan även djupdyka i specifika ämnen efter era val. Kulturcentret kan även ordna med föreläsningar i era egna lokaler eller efter behov. Föreläsningarna sker i hela landet.

Mobil utställning

Romska Kulturcentret i Malmö har flera olika mobila utställningar för en bredare publik. Från enkla skärmutställningar och rollups till autentiska romska trävagnar. Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder i samband med de mobila utställningarna även föreläsningar samt musik och dansprogram.

Workshops

Romska Kulturcentret i Malmö erbjuder workshops av olika slag med syftet att skapa ökad kunskap till den romska kulturen samt den romska historien. Workshops kan genomföras på kulturcentret eller i era lokaler eller efter behov.

Romska Kulturcentret i Malmö | Ystadsvägen 46, 4 vån | Box 15001 | 200 31 Malmö