• Stacks Image 3528
  • Stacks Image 3531
  • Stacks Image 3534

Projekt

Romska Kulturcentret i Malmö driver årligen flera olika projekt av olika karaktär. Projekten är såväl lokala, regionala, nationella som internationella och involverar förutom romer i Sverige ett stort antal samarbetspartners. Romska Kulturcentret i Malmö samarbetar med flera museer, bibliotek och andra kulturinstitutioner. Projekten finansieras av olika bidragsgivare beroende på omfattning och karaktär. Samtliga projekt har tydliga mål och utvärderas externt.

Romska platser

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Romska bilder

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Hantverk

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Lungo drom

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Zigenarmissionen

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

Romska Kulturcentret i Malmö | Ystadsvägen 46, 4 vån | Box 15001 | 200 31 Malmö